Søndagsanalyse: Velfærdsstaten tager mænd ved næsen

Velfærdsstaten reducerer mænd til pakdyr. Foto: Elf

På trods af at det primært er mænds produktion, der en stund endnu holder hele vores såkaldte velfærdssamfund kørende, giver den danske velfærdsstat mænd og drenge en andenrangsbehandling over hele linjen. Og som en ekstra hån har den nu sat KVINFO til at tale mænds sag.

Der er sket nogle ting i den forløbne uge, der meget godt illustrerer den rolle almindelige mænd spiller i velfærdsstaten. Mænd er i dag kort sagt pakdyr. Dumme slaver, der bare skal betale til den politiske klasse og kvinderne. Over staten.

Lad os starte med sagen om vacciner. Politikerne har besluttet, at kun piger og kvinder skal have betalt en vaccine, der ellers hjælper begge køn mod kræft. Der er ikke råd til at give den til drengene, er udmeldingen fra regeringen. Ikke råd til?

Lad os lige få en tegning med nogle tal på bordet:

Kilde til tal for nettobidrag kan findes i velfærdskommisionens rapport fra 2004, side 382. Link: http://www.fm.dk/db/filarkiv/18667/Endelig_Analyserapport_Elektronisk_ud...

Så selv om det i altovervejende grad er mænd, der finansierer velfærdsstaten, må drenge og mænd altså finde sig i at blive smidt bagerst i køen, når politikerne deler gaver ud i form af “gratis” vacciner.

Den prioritering siger alt om velfærdsstaten og den nye regerings syn på drenge og mænd. De kan bruges som trækdyr i det private. Og værdierne drengene og mændene skaber, tager staten gerne imod. Men der er ingen hjælp at hente den anden vej rundt.

Mænd er andenrangsborgere under velfærdsstaten. Det er også kun mænd, der har værnepligt.

Mænd forventes at stå til rådighed for nationens forsvar og i yderste konsekvens med livet som indsats og at betale skat til staten, men når en dreng vil have en vaccine, hans søster har fået, er beskeden: Det er der ikke råd til! Kun piger!

Staten bruger også mange flere penge på forskning i brystkræft end i testikel- og prostatakræft og andre kræfttyper, der typisk rammer mænd.

Staten tildeler næsten altid moderen den primære forældremyndighed.

Mænd straffes hårdere i retssystemet end kvinder for sammenlignelige forbrydelser.

På offentlige institutioner, som for eksempel universiteterne, diskrimineres der aktivt mod mænd. Helt åbenlyst giver ledelsen instituter, der diskriminerer aktivt mod mænd, en belønning i form af ekstra penge. Sådan er det hele vejen igennem. Og for at føje spot til skade kom det i denne uge frem, at KVINFO fra nu af skal varetage mænds interesser i Danmark. Det svarer jo næsten til at overlade varetægten af mosaisk trossamfunds interesser til Jonni Hansen. Kort sagt. Velfærdsstaten pisser på mænd.

Utak er i den grad velfærdsstatens løn til de mænd, der pligtskyldigt betaler, og betaler og betaler til dette umættelige monster. Dette fortsætter en stund endnu. Måske endda nogle år. Men mon ikke mænd får nok på et tidspunkt?

Det må tiden vise.

Kilder:

http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/kraft/radikale-ikke-rad-til-hpv-vacc...

http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/e770122e14f9419db02e5741994386ae-20111...

https://skitch.com/kiil/8y6t6/401186-2971984971825-1027772782-2897106-21...