Leksikon

tendens i tiden, der resulterer i mange skilsmisser, fordi hensynet til familien må vige for...
Arbejdet er en vigtig del af mænds liv. Faktisk er det blevet sagt, at definitionen på en mand er...
Betongulv henviser til det faktum, at det på samfundets bund - eller i kælderen - primært er mænd,...
Se betongulv.
Oprindeligt folkestyre, men i nyere tid det system politikere og embedsmænd bruger til at...
Den del af feminismen, der primært arbejder på at favorisere en i forvejen særligt priviligeret...
I de senere år har fagforeninger som FOA og 3F lagt sig fladt på halen for feminismen. Det kalder...
Den tilstand af mangel på føde og ly, der råder i naturen og kan genopstå i samfund, hvor der er...
I år 2011 udfordrede en flok unge liberale og konservative kvinder det monopol, de socialistiske...
I dag en ideologi der sætter kvinden i centrum og marginaliserer mænd. Kvinder har haft de samme...
sugar daddy stat, big mother - “kært” barn har mange navne.
En bureaukrat der promoverer feminisme gennem staten.
Mændene betaler prisen Velfærdskommissionen lavede i 2005 en rapport, der blandt andet...
Gender Mainstreaming - på dansk også omtalt kønsmainstreaming - er en “soft totalitarian...
Tendens, mest udbredt blandt kvinder, til at søge mage blandt højstatus individer.
En mand der ikke lader sig kanøfle af den feministiske aktivisme eller den politiske korrekthed,...
Ideologi kan skade menneskers evne til at tænke klart og selvstændigt. Ideologidemente er ofte...
Kvindekvoter er kønskvoter, hvor man øremærker stillinger til kvinder, og dermed udelukker mænd fra...
KVINFO er en skatteyderfinansieret ideologisk organisation, der mestendels beskæftiger sig med at...
Kvoteparadokset er det fænomen, at feminister kun ønsker kvoter på de prestigefyldte områder....
Kontrakt i velfungerende samfund hvor en mand og en kvinde arbejder sammen om at videreføre slægten...
Begreb ofte brugt og misbrugt af fagforeninger og feminister til at skabe den illusion, at kvinder...
mad
Uden mad og drikke duer helten ikke, siger man. Mænd kan godt lave god mad. Faktisk har mange gjort...
Den kulturelle forædling af de hanlige aspekter af menneskedyret, der gør det i stand til både at...
Se relativ fattigdom.
Omfordeling gennem staten er særdeles problematisk, fordi folk så begynder at tænke i, hvordan de...
Politik er noget mænd desværre bliver nød til at beskæftige sig med i de kommende år. Socialstaten...
Kvinder har vel ikke brug for kvoter, hvis de er så fantastiske, selvstændige, stærke og modige,...
Se misundelse.
sex
Sex. Det eneste mænd tænker på.
Også kaldet socialdemokrati. En meget udbredt styreform, der også har gjort sig gældende i Danmark...
En mand eller kvinde der opgiver at kritisere velfærdsstaten, fordi personen på den ene eller anden...
Sport er måske det bedste bud på øvelse og udfoldelse i fællesskab under åget af den moderne...
Femismen sætter sig på politkernes dagsorden og implementerer deres ideologi gennem statsmagten...
Den moderne velfærdsstat, der forkæler kvinderne og ofte spiller rollen som surrogatmand for mange...
Mand der ikke tør sige fra over for feminisme. For eksempel en lektor, der ikke siger fra over for...
En kvinde - ofte en enlig mor med mange børn der skæpper godt i kassen med bidrag fra skatteyderne...
Primært noget mænd skaber i lande med privat ejendomsret, hvor staten ikke forstyrrer arbejdet for...
En god økonomi giver mulighed for at leve på egne præmisser. Noget mænd stræber imod. Staten gør...